Om Aarhus Zendo

Århus Zendo er et sted hvor alle interesserede kan komme til ugentlig meditation. Vores lærer er Zenmester Denko John Mortensen. Denko har fuldført traditionel Rinzai zenbuddhistisk træning og har modtaget Dharma transmission i 2002. Senere blev han inspireret af Dzogchen praksis, derfor bære Århus Zendo også præg af dette.

Århus Zendo er en del af Buddhistisk Samfund og fungere som en underafdeling af Egely Kloster, som ligger i Østermarie på Bornholm. Klosteret blev åbnet d. 1 juni 2007 og er stadigvæk under opbygning.

Vores zen gruppe fungere godt og har flere faste praktiserende, men det skal nævnes at vi ikke har nogen formelt uddannet zendoleder/præst fast tilknyttet zendoen, der kan derfor kun gives en instruktion i vores sidde-stil og de formelle ting der er relevant for dette.

For mere information om vores lærer, Denko John Mortensen og vores kloster, er du velkommen til at besøge siden her:
http://www.buddhistisksamfund.dk

Kalligrafi auktion d. 21 september

Buddhistisk Samfund udstiller kalligrafier i japansk stil hos Øsal Ling i Århus. Udstillingen slutter med auktion over de udstillede kalligrafier for at rejse penge til samfundet.

For at skaffe penge til Buddhistisk Samfund, afholder vi en auktion over kalligrafier af Rev. Nonin Chowaney, buddhistisk præst ved Heartland Temple i Nebraska og en af USA's mest anerkendte Soto zenmestre. Nonin har udførte kalligrafier siden han trænede i Japan i sin ungdom. Nonins kalligrafier hænger i zentempler over hele verden og betragtes som højtskattede værker.

Nonin har doneret disse kalligrafier til Buddhistisk Samfund som dana, helhjertet gavmildhed, og på denne måde opfordrer os til at deltage i denne praksis.

Kalligrafierne kan ses på Samfundets hjemmeside, https://www.buddhistisksamfund.dk/kalligrafier, og det bliver muligt at give bud over telefon eller internet.

Kalligrafi udstilling & auktion d. 21. september, kl. 13:30-16:30, i Øsal Ling Buddhistisk Center, Fredensgade 39, baghuset, 1 sal, 8000 Aarhus C.

http://www.prairiewindzen.org/calligraphy/aboutnonin.html

Aarhus Zendos hjemmesider er blevet moderniseret

Aarhus Zendos hjemmesider er flyttet til en anden server, er blevet moderniseret, opgraderet, og har fået samme udseende som Buddhistisk Samfunds sider.

Du kan dog, i højre sidepanel, vælge det 'klassiske' udseende, hvis du foretrækker det.
Der blev afholdt en afstemning om udseendet, og dette fik 60% af stemmerne.

Udover det, overholder siderne nu småkageloven (EU cookie directive).

Abonnér på Aarhus Zendo RSS